ארומה | הום בריסטה - פרטיות
ארומה לוגו ראשי

פרטיות ומאגרי מידע

הצטרפות למועדון לקוחות

במועד ההצטרפות נדרשת למסור לנו פרטים אישיים. עצם הצטרפותך למועדון מהווה הסכמה לתנאי העסקה, ובכלל זה למתן פרטיך, ולקבלת דיוור ומידע עתידי. כאמור, ההצטרפות מהווה הצטרפות למועדון לקוחות ארומה Home Barista, שעשוי לכלול תנאים והטבות מעת לעת. פרטיך האישיים ירשמו במאגר המידע של החברה, שמספרו בפנקס מאגרי המידע הוא 711160101. ככל שתרצה - שמורה לך הזכות לעיין במידע שנצבר אודותיך או לבקש את תיקונו. ניתן לפנות אלינו, באמצעות שירות הלקוחות. בכל עת שמורה לך הזכות לבקש שלא לקבל עוד מידע שיווקי מאיתנו. עם זאת, לשם מתן השירותים, וכל עוד אתה חבר המועדון, אנו נמשיך ונשלח מידע תפעולי ושירותי. כאמור, יתכן ולמכונה יתווסף תוסף, האוסף את כלל המידע בכל הנוגע לשימוש במכונה, ומעביר אותו אלינו.

שימוש בפרטים האישיים

אנו נשתמש בפרטים שמסרת לנו במועד ההצטרפות, לצרכי דיוור הודעות הדרושות לשם הפעילות השוטפת של העסקה, ושל מועדון הלקוחות, וכן כדי לדוור אליך מסרים שיווקיים שונים, הקשורים לעסקה או לרשת ארומה ישראל. איסוף המידע ישמש לצרכי פעילות העסקה, ובכלל זה גם מעקב אחר הרכישות והשימושים במכונה, ועמידה בהוראות תנאי התקשרות אלו. אנו עשויים לעשות שימוש במידע זה על מנת להציע לך מוצרים נוספים ומבצעים. כמו כן נעשה שימוש בנתונים שיתקבלו מפעילותך, לשם ניתוחים שיווקיים וסטטיסטיים, ושיפורים טכנולוגיים. איסוף הפרטים מהתוסף ישמש לשם ניטור השימוש במכונה, תחזוקתה, עמידה בתנאי התקשרות אלו, וכן לימוד טעמך האישי, ולפילוח מגמות צרכניות.

העברת המידע לצדדים שלישיים

החברה עשויה להעביר את המידע שלך לצדדים שלישיים לצרכי תפעול העסקה (למשל לחברת שליחויות או לחברת האשראי, או לזכיין בסניף שבו תאסוף את הזמנתך), וכן לצרכי בירור תלונות, או במקרים של חשש לתרמית, הונאה או שימוש שלא בתום לב. בנוסף יועבר המידע שלך, לזכייני ארומה ישראל וחברות בקבוצת החברות של החברה, לשימושה הפנימי של רשת ארומה ישראל. מידע שיתקבל מהתוסף ישמש את החברה לכל מטרה שיווקית (למשל כדי להציע לך מוצרים דומים נוספים, או כדי לפתחם), ותפעולית לפי שיקול דעתה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים (למשל עריכת מבצעי פרסום). במידה ורשות מוסמכת תדרוש מאיתנו פרטים - נשתף עימה פעולה ונמסור גם כן פרטים אישיים. אנו מתחייבים, כי לא נמכור את פרטייך לצרכי רווח, לצדדים שלישיים, שאינם קשורים לעסקה. האמור לעיל, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד במידה שווה לכלל המגדרים. האמור לעיל - מהווה רק תמצית מכלל התנאים האמורים בהסכם ההתקשרות עמך. לפרטים נוספים - ניתן לעיין בתנאים המלאים שנשלחו אליך במועד הצטרפותך למועדון. שינויים ועדכונים - יפורסמו כאן, ובמקרה של סתירה, יגבר האמור כאן.